Navigation

Latest Articles

Forum Threads

Audioprov

Klicka och lyssna på prov ur böckerna

Köp fotoutrustning

Uppsala Foto Kompani

Recensioner Foto

Digital Photography Review

TV-Tablå

TV-Guide.nu

Movie Database

Internet Movie database

Recensioner

Björns krigsfilmer

Vi rekommenderar:

krigsfilm.se

Gamespot

Game News

Militära spel

Speltillverkaren Matrix Games

Läs nyheter

Läs senaste nyheterna

Login

Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.

Users Online

· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 66
· Newest Member: Ulf Lindqvist

Kanalgenombrottet

Kanalgenombrottet#

Dambusters

Dambusters#

Waterloo

Waterloo#

Writing Coach

K. M. Weiland

Articles: Publikationer

BOK 01 – HUR ALLT BÖRJADE.
* * *
Avgörandets ögonblick: invasionen i Normandie 1944. Den 6 juni 1944, D-dagen, landsteg de allierade styrkorna i Normandie. Månader av planering kulminerade i en av historiens största och blodigaste operationer som syftade till att öppna en andra front i Europa. Men svårigheterna var många. De tyska försvararna var förberedda bakom den välbefästa Atlantvallen. Samtidigt gjorde vädret och tidvattnet manövern till en mardröm redan innan trupperna kommit i land. Många av soldaterna sköts till döds redan i landstigningsbåtarna eller drunknade på väg in till kusten. Men Operation Overlord lyckades och innebar början på de allierades seger och slutet på andra världskriget. Invasionen hör till en av de mest omskrivna under 1900-talet. Men trots mångfalden av litteratur är det svårt att hitta skildringar som inte är färgade av den ena sidans subjektiva betraktelsesätt. Avgörandets ögonblick belyser kriget från flera sidor. Författarna beskriver hur invasionen planerades på hög nivå och jämför med hur den senare genomfördes. De politiska och strategiska perspektiven varvas med ögonvittnesskildringar från den enskilde soldatens helvete på bägge sidor.

BOK 02 – EN ANDRA CHANS.
* * *
Den nionde april: Nazitysklands invasion av Norge 1940. Denna bok skildrar tyskarnas invasion i Norge, som ledde till att Skandinavien drogs in i andra världskriget. Här rullas de dramatiska händelserna upp, från det politiska spelet före invasionen fram till den allierade evakueringen av Narvik två månader senare. Senare forskning har visat att fälttåget grundade sig på felaktiga föreställningar om motståndarna och deras strategiska planering, såväl från Tysklands som från västmakternas sida. Detta kan vara förklaringen till den förvirring och det kaos som kännetecknade invasionens första dygn. Författarna belyser de många misstag som begicks på bägge sidor och hur några få personers initiativ räddade tyskarna från det som kunde ha blivit deras första svidande nederlag. Boken behandlar även de allierades tafatta försök att återta initiativet i centrala Norge. Författarna lämnar betydande utrymme åt diskussioner kring alternativa händelseutvecklingar, särskilt kring möjligheterna att förhindra invasionen och ockupationen. Den nionde april är illustrerad med 35 kartor som visar operationen steg för steg.

BOK 03 – PÅ EGEN HAND.
* * *
Slaget om Västeuropa: Flygkrig, strategi och politik sommaren 1940. Våren 1940 tillträder Winston Churchill som premiärminister i Storbritannien samtidigt som Paul Reynaud förlorar greppet om sin regering i Frankrike. Hitler slår till och krossar Holland, Belgien och Frankrike på knappt en månad. Storbritannien avvisar Tysklands fredstrevare och Hitler beordrar förberedelser för en landstigningsoperation i England. Den får namnet Seelöwe. Slaget om Västeuropa skildrar angreppet mot Frankrike 1940, då tyska och allierade möts i ett rasande flygslag. Samtidigt blir relationerna mellan de franska och brittiska regeringarna allt mer ansträngda. Vi får följa tyskarna inför operationen Seelöwe och flygangreppen mot England. Michael Tamelander begränsar sig inte till det politiska eller militära skeendet utan väver samman de båda perspektiven. Författaren levandegör flygscener och välkända flygarprofiler. Historisk information och personliga reflektioner vävs in i ett spännande händelseförlopp. Boken innehåller runt fyrtio kartor som illustrerar operationernas utveckling. Michael Tamelander har lång erfarenhet av att undersöka historiska hypoteser genom simulering av fältslag, militära operationer och konflikter. Förutom Slaget om Västeuropa har han skrivit Malta kriget i Medelhavet 1940-42 (2003). Han har även gett ut böcker tillsammans med Niklas Zetterling: Avgörandets ögonblick (1995) och Den nionde april (2000).

BOK 04 – DEN "LILLA" BOKEN.
* * *
Malta : kriget i Medelhavet 1940-1942. Mitt emellan Italien och Nordafrika ligger ön Malta. Dess strategiska läge i Medelhavet skulle leda till en av andra välrdskrigets största belägringar. Malta. Kriget i Medelhavet 1940-1942 handlar om denna belägring och om kriget runt försörjningslederna till Nordafrika samt om de effekter som den historiska öns motstånd hade på Rommels krigföring i Nordafrika. I Krigets centrum stod truppernas försörjningsläge för att slå motståndarna - tekniska , operativa och taktiska omständigheter spelade också in. Men om någon sida misslyckades med att underhålla sina trupper, skulle denna även bli oförmögen att besegra motståndaren. Författaren Michael Tamelander väver samman den militära och politiska utvecklingen och redogör för varför och hur detta hände. Utöver underhållsfrågan, påverkades planläggningen av kriget i Medlehavet av ytterligare en faktor - oljan. Medan de väldiga slagen i Väst- och Öseuropa främst gick ut på att förstöra motståndarens väpnade styrkor och industrier, kom kriget i Medelhavet och Mellanöstern att handla om vem som kontrollerade de livsviktiga oljekällorna.

BOK 05 – VI GÅR TILL SJÖSS.
* * *
Bismarck: kampen om Atlanten. Historien om det 50 000 ton tunga slagskeppet Bismarck, det största krigsfartyg världen någonsin skådat, tillhör de mest mytomspunna händelserna under andra världskriget. Hon var ett ingenjörsmässigt underverk när hon sjösattes i februari 1939. Med sin eldkraft och banbrytande teknik skulle Bismarck betvinga den brittiska marinens numerära övermakt och stoppa de allierades viktiga konvojtrafik över Atlanten. Bismarck lämnade kajen i Gotenhafen på natten till den 19 maj 1941. Trots alla försiktighetsmått iakttogs hon snart av norska motståndsmän som genast rapporterade till London. Utanför Bergen upptäcktes hon av ett brittiskt spaningsplan, men ett dygn senare, när nästa flygplan flög över bukten, var hon borta. De brittiska slagfartygen Hood och Prince of Wales sändes ut för att sänka henne. Denna skildring av den dramatiska jakten bygger på ögonvittnens redogörelser samt på den allra senaste militärhistoriska forskningen. Bismarck. Kampen om Atlanten inleds med en grundläggande redogörelse för den marina utvecklingen fram till de stora slagskeppens era och avslutas med en spännande skildring, timme för timme, av den ödesdigra jakten över Atlanten som slutade med att det moderna krigsfartyget oskadliggjordes. Michael Tamelander, militärhistoriker, och Niklas Zetterling, Försvarshögskolan, har tidigare givit ut Avgörandets ögonblick och Den nionde april tillsammans. Zetterling har även skrivit Slaget om Kursk (med Anders Frankson) och Michael Tamelander Slaget om Västeuropa.

BOK 06 – EN NY FÖRFATTARE OCH EN NY TEKNIK.
* * *
Havets vargar: dramatiska ubåtsepisoder från andra världskriget. Karl Dönitz, chef för det tyska ubåtsvapnet, trodde att ubåten skulle avgöra kriget mot de allierade. Mellan september 1939 och maj 1945 gick över 40 000 tyska sjömän till sjöss. Fler än 30 000 av dem dog. Det är inte svårt att föreställa sig den skräck och vanmakt som sjömännen måste känt i ubåtarna när bomber föll runtomkring dem. Havets vargar är Michael Tamelanders och Jonas Hård af Segerstads dramatiska återgivning av den förödande kampen mellan tyska ubåtar och allierade fartyg och flygplan. I tio spännande berättelser möter vi bland andra Günther Prien som sänkte det brittiska slagskeppet Royal Oak. Här skildras löjtnant David Balme som djärvt bordade U-110 för att erövra tyskarnas kryptomaskin Enigma. Parallellt med dessa personöden berättar författarna om hur utvecklingen av bland annat radar, målsökande torpeder och ubåtsjaktgrupper förändrade kriget på Atlanten. Vad som skiljer den här boken från Historiska Medias och Michael Tamelanders tidigare böcker är att författarna för första gången använder sig av pratminus. På det viset närmar sig Havets vargar en roman, där författarna tagit sig friheten att lägga ord i huvudpersonernas mun och anta att vissa ord sagts i givna ögonblick. Som läsare får man en ytterligare dimension till händelserna - här finns en stark närvarokänsla, med den stora skillnaden att det här är dramatik hämtad ur verkligheten.

BOK 07 – HÅRDARE TIDER.
* * *
Tirpitz: kampen om Norra ishavet. Slagskeppet Tirpitz, systerfaryg till Bismarck som gick under på Atlanten i maj 1941, opererade med Norge som bas och hade till uppgift att störa de allierade konvojerna till Murmansk. Under en period av nästan tre år spelade fartyget en framträdande roll i händelserna i Norra Ishavet och utgjorde ett dödligt hot mot den allierade krigsansträngningen. De upprepade brittiska försöken att förstöra henne kröntes slutligen med framgång, men först sex månader innan andra världskriget i Europa tog slut. Tirpitz anfölls av brittiska miniubåtar och bombflyg upprepade gånger under 1943 och 1944. Vid ett anfall i september 1944 skadades hon så svårt att hon inte kunde lämna sin ankarplats utanför Tromsø och vid attacken 12 november 1944 kantrade hon och sjönk. Till sin hjälp har Tamelander och Zetterling haft ett stort källmaterial, bland annat Tirpitz krigsdagbok och en mängd dokument från de tyska staber som ledde flyg- och marinstridskrafter i norra Norge. Med böckerna om Bismarck och Tirpitz har Sveriges ledande militärhistoriker Michael Tamelander och Niklas Zetterling givit ett unikt svenskt bidrag till forskningen om andra världskriget.

BOK 08 – DEN SOM ALDRIG VAR EN BOK.
* * *
Andra världskriget 1939-45 är historiens mest omfattande och fruktansvärda krig. Omkring 50 miljoner människor dog, än fler skadades och en hel värld förändrades för alltid. Spåren av kriget är tydliga än idag. Massor har skrivits om krigsåren och mängder av filmer skildrar de dramatiska händelserna i Europa, Nordafrika och Asien. Till skillnad från omfångsrika redogörelser är den här boken en snabbläst, men samtidigt faktarik, översikt. Andra världskriget år för år ger samlad kunskap om händelseförloppet och de viktigaste personerna. Författarna är militärhistoriska specialister och texterna är hämtade från tidskriften Populär Historia. Michael Tamelander har skrivit en rad böcker om fältslag, militära operationer och konflikter, däribland Slaget om Västeuropa: flygkrig, strategi och politik sommaren 1940 och Malta: kriget i Medelhavet 1940-42. Niklas Zetterling, som givit ut Kursk tillsammans med Anders Frankson, är verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm där han bedriver forskning inom krigshistoria. Historiska Media har tidigare gett ut Michaels och Niklas bok Nionde april.

BOK 09 – MAGNUM OPUS.
* * *
Waterloo: Belgien 1815. Detta är Michael Tamelanders åttonde bok och den första som inte handlar om andra världskriget. Erfarenheterna från dessa böcker har han dock med sig när han tar sig an att beskriva de händelser som kulminerade i drabbningen vid Waterloo, Napoleons sista fältslag. Gamla frågor får sina svar och en del nya tolkningar vederläggs. Skildringen beskriver inte bara Waterloo, utan tar läsaren genom hela fälttåget, sett utifrån såväl det franska som de engelska och preussiska perspektiven. Napoleons fältkonst, dåtidens taktik, soldaternas umbäranden och Wienkongressens vålnad, som följer befälhavarna för de arméer som närmar sig varandra utanför en hittills okänd by vid namn Waterloo: allt vävs samman i en berättelse som fascinerar både historiker och lekman. Boken är skriven på det halvfiktiva sätt som har kallats "Tamelander-dramatik", ett stilgrepp som författaren med förtjänst använde sig av i sin tidigare bok Havets vargar. Waterloo är en verklig historia med verkliga människor, men med uppdiktade inslag som gör boken så spännande att det är svårt att lägga den ifrån sig. Berättelsen är fängslande och vacker, ohygglig men samtidigt oemotståndlig - det är Waterloo som ni aldrig läst om det förut!

BOK 10 – TILLBAKA I LUFTEN.
* * *
Dambusters: historien om operation Chastise, 1943. Trots att britterna hade utfört bombräder mot Tyskland sedan krigets första år, stod det klart att deras målsättning inte infriats. De egna förlusterna var stora och analyser av anfallen visade att resultaten var magra. Nu fanns emellertid ett nytt, extremt hemligt vapen i britternas arsenal. Genom att fälla detta vapen mot en speciell del av fiendens industri, en del som hittills hade varit i det närmaste osårbar, hoppades RAF att kunna orsaka tyskarna större skada än i någon tidigare räd. Det skulle bli ett av krigets djärvaste flygoperationer – dess namn var Chastise. I Dambusters berättar Michael Tamelander om överstelöjtnant Guy Gibson som blev utsedd att leda operationen. Vi får följa Gibson då han steg för steg involveras i hemlighetsmakeriet, genom hans arbete för att trimma den nya 617:e divisionen i lågflygning och precisionsbombning, fram till det gastkramande slutet då flygstyrkan närmar sig målet i mörkret ovanför den disiga Ruhrdalen. Dambusters är skriven med den halvt historiska, halvt skönlitterära teknik som författaren använde sig av i sina tidigare verk Havets vargar och Waterloo. Denna stil gör boken läsvärd för såväl historiefrälsta som allmänt intresserade och lika spännande som vilken deckare som helst.

BOK 11 – EN NY VERKLIGHET.
* * *
Genombrottet: Operation Cerberus, 1942. Ciliax tryckte en signal på klockan till officerspentryt och såg på fartygscheferna en efter en medan ett leende spred sig över läpparna. ”Mina herrar, jag föreslår en skål för det djärvaste företag vår flotta hittills företagit sig.” En knackning på dörren följdes av hovmästaren med champagne. Officerarna satt tysta medan denne fyllde deras glas och sedan diskret avlägsnade sig. Amiralen ställde sig upp och lyfte glaset. ”För Cerberus!” Kanalgenombrottet – Operation Cerberus, 1942 är Jonas Hård af Segerstads och Michael Tamelanders bok om ett av den tyska flottans djärvaste företag under andra världskriget. De två slagskeppen Scharnhorst och Gneisenau ligger tillsammans med kryssaren Prinz Eugen sedan månader instängda i den franska hamnstaden Brest, där de utsätts för ständiga brittiska flyganfall. Samtidigt går Hitlers bekymmer till försvaret av den norska kusten och beslutet fattas: fartygen måste tillbaka till sina tyska hemmahamnar! Efter sänkningen av Bismarck är vägen över Nordatlanten alltför farlig; endast den kortaste vägen genom Engelska kanalen återstår – mitt framför ögonen på den brittiska flottan och flygvapnet. I Kanalgenombrottet – Operation Cerberus, 1942 skildrar för första gången svenska författare dessa händelser och läsaren får följa ett antal nyckelpersoner på både tysk och brittisk sida under de dramatiska dagarna före och under kanalgenombrottet.
Render time: 0.18 seconds
3,382,384 unique visits